Deutsche Bank Search

Tools voor internationaal zakendoen

Handelen met het buitenland brengt risico’s met zich mee waar u niet voortdurend zicht op heeft. Neem de betalingsrisico’s die gepaard gaan met het doen van betalingen op buitenlandse aankopen. Daarmee zijn goederen betaald zonder dat de importeur grip heeft op daadwerkelijke levering. Een dergelijk risico blijkt in de praktijk snel voor te komen en kan de continuïteit van een onderneming in gevaar brengen.

Het is daarom raadzaam om uw betalingsrisico’s inzichtelijk te maken en daar waar nodig gebruik te maken van betalingsinstrumenten, zoals documentaire incasso’s of documentaire kredieten (Letters of Credit). Deze betalingsinstrumenten zijn dan ook uitstekend toepasbaar voor zowel uw import- als exporttransacties. Bij zakendoen met onbekende afnemers neemt in veel gevallen ook uw debiteurenrisico toe. Immers leveringsvoorwaarden kunnen van elkaar verschillen en het is lastig om van een (potentiële) buitenlandse afnemer de financiële draagkracht te controleren. Om mogelijke bank-, landen-, debiteuren- en tegenpartijenrisico’s te kunnen overzien, is het goed om een internationale partner te hebben met experts die weten wanneer instrumenten, zoals garanties, documentaire kredieten, documentaire incasso’s, aansprakelijkheids- en kredietverzekering het meest effectief kunnen worden ingezet. Experts die bovendien lokale kennis hebben ten aanzien van claims of schade.Footer Navigation:
Last Update: 8.8.2019
Copyright © 2020 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main