Deutsche Bank Search

Tools voor internationaal zakendoen

Als u de mogelijkheden van (nieuwe) exportmarkten optimaal wilt benutten en de financiële risico’s tot een minimum wilt beperken, moet u een stevige financiële basis hebben en specifieke kennis over buitenlandse debiteuren en handelsgewoonten. Om snel en daadkrachtig te kunnen handelen op de internationale markt, is een flexibele en ruime financiering nodig. Die kunt u creëren door uw bancaire financiering aan te vullen met financiering op basis van de assets – de zekerheden – van uw bedrijf. Een complex onderwerp als ‘trapped cash’ kan u veel tijd en geld kosten als u niet over de beste kanalen beschikt om toch gebruik te kunnen maken van uw middelen. Als uw onderneming gevestigd is in verschillende landen waar beperkingen gelden voor het geldverkeer, wordt de situatie nog complexer. Dankzij ons grote netwerk en onze uitgebreide internationale en lokale kennis en ervaring kunnen we internationaal financiering aanbieden die is afgestemd op de regulering in de landen waar u een financieringsbehoefte heeft.


Footer Navigation:
Last Update: 8.8.2019
Copyright © 2020 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main